Laporan Penanganan Pengaduan

Laporan Penanganan Pengaduan

 


TAHUN 2022

1. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Januari 2022 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

2. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Febuari 2022 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

3. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Maret 2022 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

4. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan April 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

5. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Mei 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

6. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Juni 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

7. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Juli 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

8. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Agustus 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

9. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan September 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

10. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Oktober 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

11. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan November 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

12. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Desember 2022red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg


TAHUN 2021

1. Laporan Penanganan Pengaduan  Bulan Januari 2021 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

2. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Febuari 2021 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

3. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Maret    2021 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

4. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan April      2021 red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

5. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Mei        2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

6. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Juni       2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

7. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Juli         2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

8. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Agustus 2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

9. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan September 2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

10. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Oktober 2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

11. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan November 2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

12. Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Desember 2021red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg